Giỏ hàng
20/10/2019 - BẦU THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ DO UBND PHƯỜNG TÂN HƯNG CHỦ TRÌ

Tin tứcNgày: 12-10-2019 bởi: Lưu Văn Sơn

20/10/2019 - BẦU THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ DO UBND PHƯỜNG TÂN HƯNG CHỦ TRÌ

Kính gửi Quý cư dân,
Dear Valued Residents,

 

Ban Quản Trị Sunrise City North Nhiệm kỳ 2018-2021 (BQT) xin gửi lời chào thân ái đến quý cư dân và cám ơn quý cư dân đã hỗ trợ Ban Quản Trị Sunrise City North trong suốt thời gian qua
Building Owners’ Committee Sunrise City North Term 2018-2021 (BOC) would like to send the warmest greeting and thank all valued residents for supporting BOC Sunrise City North all this time.

BQT phối hợp cùng Ban Quản Lý Sunrise City North (BQL) xin trân trọng kính mời quý cư dân đến tham dự Hội nghị nhà chung cư (HNNCC) theo thông tin sau/
BOC, together with Sunrise City North Management Office (MO) would like to invite all resident to join the General Meeting (AGM) with detail as follows:

Thành phần tham dự: -    Ủy Ban Nhân Dân Phường Tân Hưng

  • Chủ sở hữu căn hộ và cư dân sinh sống tại Sunrise City North
  • Chủ Đầu Tư Novaland
  • Ban Quản Trị Tòa Nhà Sunrise City North
  • Ban Quản Lý Tòa Nhà – Savills

Thời gian
Time

:

8:00 - Chủ Nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019
8:00 – Sunday, 20th October, 2019

Địa điểm
Location

:

Tầng 2, Trung Tâm Thương Mại Sunrise Plaza, Sunrise City North/ Level 2, Sunrise Plaza shopping mall, Sunrise City North

 

 

 

Nội dung/ Content

  1. Phần 1: Hội nghị nhà chung cư bất thường - UBND P.Tân Hưng chủ trì/ Part 1: The urgent meeting – operated by People committee Tan Hung Ward

Bầu bổ sung 2 thành viên Ban Quản Trị hoặc cắt giảm 2 vị trí đang trống/ Voting 02 new members of BOC or removing these 02 slots

 

  1. Phần 2: Hội nghị nhà chung cư thường niên 2019 – BQT chủ trì/ Part 2: The annual General meeting 2019 – operated by BOC

 

  1. Báo cáo hoạt động của Ban Quản Trị năm 2018/ Building Owners’ Committee’s report

 

  1. Báo cáo tình hình quản lý vận hành – Ngân sách & các hoạt động 2019 / Management Office reports the operation & budget 2019

 

  1. Trao đổi và góp ý của Cư dân/ Discussion section

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ/ MEETING AGENDA

Thời gian/ Time

Nội dung/ Content

08:00 - 08:30

Đón khách/ Greetings

08:30 - 09:00

Thông báo số lượng đại biểu tham dự/ Introduce Representatives

Giới thiệu khách mời / Introduce attendees and organizers.

Phần 1: Ủy ban nhân phường Tân Hưng chủ trì việc bầu bổ sung thành viên mới của Ban Quản Trị / Voting new members of BOC, operated by People’s Committee of Tan Hung Ward

09:00 – 09:30

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên mới/ Final result of election

09:30 – 10:00

Phần 2: Báo cáo kết quả hoạt động/ BOC’s reports

10:00 - 11:00

Báo cáo tình hình quản lý vận hành – Ngân sách & các hoạt động 2019 / Management Office reports the operation & budget 2019

11:00 – 11:30

Biểu quyết thông qua đề xuất của Ban Quản Trị./Voting the BOC’s proposals

11:30 – 12:00

Cư dân đóng góp và trao đổi ý kiến với Ban Quản Trị và Ban Quản Lý./ Discussion among residents, BOCs and the Management Office.

12:00

Bế mạc hội nghị/ Meeting End

Chúng tôi cũng gửi kèm theo đây mẫu Phiếu uỷ quyền để quý cư dân sử dụng trong trường hợp không thể tham dự Hội nghị và mong muốn ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự và biểu quyết các nội dung được trình bày tại Hội nghị. Vui lòng lưu ý rằng Phiếu uỷ quyền của cư Dân chỉ được xem là hợp lệ khi được điền đầy đủ thông tin, được ký bởi hai bên và gửi tới BQL. Phiếu ủy quyền cần được gửi tới BQL ít nhất 2 ngày trước khi diễn ra Hội nghị để chúng tôi có đủ thời gian xác nhận thông tin chủ hộ.

We also attached herewith a Letter of Authorization for your use in case you are unable to participate in the meeting but would like to appoint a representative to attend and vote on your behalf. Please note that your representative will only be accepted if the Letter of Authorization is duly filled out, signed by both authorizer and the authorized. Letter of Authorization must be submitted to the MO at least 2 days before the meeting so that we have enough time to verify the information

 

Để có thể cập nhật chính xác số lượng tham gia Hội nghị, quý cư dân vui lòng lưu ý
To update the exact quantity of participants, residents please:

-      Điền vào phiếu xác nhận tham dự hội nghị gửi kèm theo thư mời này

Fill in the Owner’s Confirmation of Participating

-      Gửi lại Phiếu xác nhận tham dự Hội Nghị cho BQL. Trường hợp cư dân không ở Sunrise City North có thể scan và gửi bằng email đến địa chỉ Srcnorth-OM@savills.com.vn vào ngày 16/10/2019

Return the Confirmation letter to the MO, or send a scan copy to Srcnorth-OM@savills.com.vn by 16th October 2019 in case you are not living at Sunrise City North

 

Đối với các cư dân đang sinh sống tại Sunrise City North, BQL sẽ hỗ trợ thêm bằng cách sẽ cử nhân viên của BQL gửi thư mời này đến từng căn hộ và lấy xác nhận tham dự của cư dân
To residents living in Sunrise City North, MO will send this Invitation to each apartment and get the confirmation of attending the Meeting.

 

Mọi thắc mắc phát sinh, xin vui lòng liên hệ BQL Sunrise City North theo số điện thoại 0939.709.663 hoặc emai Srcnorth-OM@savills.com.vn để biết thêm chi tiết.

For further information, please contact MO via Hotline 0939.709.663 or Email: Srcnorth-OM@savills.com.vn

Trân trọng/ Best regards,

Ban Quản Trị Sunrise City North
Building Owners’ Committee of Sunrise City North