Giỏ hàng
KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CƯ DÂN TẠI SUNRISE CITY NORTH/ RESIDENT SURVEY AT SUNRISE CITY NORTH

Tin tứcNgày: 18-11-2019 bởi: Lưu Văn Sơn

KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CƯ DÂN TẠI SUNRISE CITY NORTH/ RESIDENT SURVEY AT SUNRISE CITY NORTH

Kính gửi Quý Cư dân,/ Dear Valued Residents,

Với tiêu chí tạo dựng môi trường thân thiện và an sinh cũng như nâng cao chất lượng sống tại Tòa nhà, do đó Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát và ghi nhận ý kiến của Quý Cư dân từ đó nỗ lực hoàn thiện hơn nữa để nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và tiện ích hiện có./ With the hope to create a secure friendly environment as well as upgrade living standards, the management office will be conducting a survey and recording your feedback. This survey will help us to improve current services and facilities.

  • Thời gian khảo sát:  Từ 18/11/2019 đến 16/12/2019

             Survey period:  From 18th November 2019 to 16th December 2019

  • Hình thức khảo sát: Đánh giá mức độ qua các thang điểm và viết ý kiến đánh giá.

Survey method: Circle rating score and comment.

Bảng khảo sát sẽ được gửi đến Quý Cư dân theo các hình thức sau:/ The survey will be delivered directly to you via:

  • Sảnh lễ tân/ Reception Desk
  •  Thư điện tử/Email

Quý Cư dân vui lòng gửi lại Bảng Khảo Sát tại Văn phòng Ban quản lý hoặc gửi lại tệp đính kèm qua hòm thư điện tử cho Chúng tôi trước ngày 16/12/2019./ As you finish the survey, please send it back to the Management Office or send back the attached file via email before 16th December 2019.

Lưu ý/Notice:  Quý Cư dân nào chưa nhận được Bảng khảo sát, vui lòng liên hệ Văn phòng Ban quản lý để được Chúng tôi cung cấp lại./If you don’t receive a survey, please contact the Management Office

Mọi ý kiến đóng góp, Quý Cư dân vui lòng liên hệ đến Văn phòng Ban quản lý qua Hotline:  0939 709 663/. For further comments and feedback, please contact the Management Office via Hotline: 0939 709 663.

Trân trọng cảm ơn/Best Regards,

Văn Phòng Quản Lý Sunrise City North/ Sunrise City North Management Office