Giỏ hàng
NGÀY 09/07/2018

Tin tứcNgày: 11-07-2018 bởi: Lưu Văn Sơn

NGÀY 09/07/2018

Ban quản trị Sunrise city North cùng với Ban quản lý tòa nhà Savills đã tiến hành cuộc họp với chủ đầu tư Novaland về các bước để tiến đến bàn giao hiện trạng tòa nhà cho cư dân quản lý. Cuộc họp nhằm làm sáng tỏ các vấn đề mà cư dân đang quan tâm : khu vực chung/riêng, kinh phí bảo trì, những hạng mục trong cam kết của chủ đầu tư với cư dân trước đây, việc chọn Savills là nhà quản lý, đánh giá tình hình khu thương mại, . . .