Giỏ hàng
Thông báo điều chỉnh cuộc họp Hội Nghị Chung Cư vào ngày 20/10/2019

Tin tứcNgày: 16-10-2019 bởi: Lưu Văn Sơn

Thông báo điều chỉnh cuộc họp Hội Nghị Chung Cư vào ngày 20/10/2019

Kính gửi Quý cư dân,
Dear Valued Residents,

 

Ban Quản Lý Sunrise City North (“BQL”) xin gửi lời chào thân ái đến Quý cư dân và cám ơn Quý cư dân đã hỗ trợ Ban Quản Lý Sunrise City North trong suốt thời gian qua./ The Management of Sunrise City North Term 2018-2021 would like to send the warmest greeting and thank all valued residents for supporting us all this time.

 

Ban Quản Lý xin thông báo đến toàn thể cư dân về việc điều chỉnh cuộc họp Hội Nghị Chung Cư sắp đến cụ thể như sau:/ The Management would like to inform all residents some changes for coming Residential Meeting.

  • Căn cứ theo chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Quận 7, Hội Nghị Chung Cư bất thường sẽ được hoãn lại, vì lý do 02 ứng cử viên trong 03 ứng cử viên đã rút đơn ứng cử. Cuộc họp kế tiếp sẽ được Ủy Ban Nhân Dân Quận 7 thông báo bằng công văn chính thức. /Following the instruction from People’s Committee of District 7, the extraordinary Residential Meeting will be rescheduled due to applications of 02 candidates out of 03 candidates are withdrew. The next meeting will be announced and instructed by People’s Committee of District 7 via written document.  
  • Hội Nghị Chung Cư thường niên (bao gồm báo cáo vận hành, tài chính và các báo cáo liên quan đến vận hành của tòa nhà) sẽ được dời lại sau theo hướng dẫn của UBND Quận 7. Ngay sau khi Ban Quản Trị có đầy đủ thành viên được bầu và công nhận bởi UBND Quận 7, Ban Quản Trị sẽ cập nhật ngày tổ chức Hội Nghị Chung Cư thường niên đến cư dân./ The annual residential meeting (including operational report, financial report and other related reports of building) will be rescheduled as People’s Committee of District 7’s advise. BOC will annouce the date and time to all residents after the new BOC is firmed and approved by People’s Committee of District 7.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Quản Lý nhận được 03 đơn ứng cử mong muốn tham gia vào Ban Quản Trị, tuy nhiên 02 ứng cử viên đã rút đơn vào ngày 14/10/2019. Do đó, Ban Quản Lý xin cập nhật danh sách ứng viên như sau:/ Until now the management has received total of 03 applications for joining the BOC which is including 02 candidate’s application withdrew on 14th October, 2019. The management would like to send all residents the list of candidates who wish to join the BOC below:

 

Stt/No.

Họ và Tên / Name

Địa chỉ/ Address

1

Bà/ Mrs. Đỗ Thị Xuân Thu

X2-10.08B

 

Vì vậy, Ban Quản Lý Tòa Nhà Sunrise City North (“BQL”) vẫn chưa nhận đủ hồ sơ đăng ký ứng cử thành viên Ban Quản Trị./ Therefore, the management has not recieved sufficient number of applications for the election of BOC member.

Để hội nghị nhà chung cư của khu chung cư Sunrise City North nói chung và việc bầu chọn ra Ban quản trị nói riêng được thành công tốt đẹp, BQL kính đề nghị các chủ sở hữu có nguyện vọng ứng cử vào vị trí thành viên của Ban quản trị liên hệ quầy lễ tân các sảnh hoặc Văn phòng Ban quản lý tòa nhà tại tầng trệt, tháp X1 để được hướng dẫn./
In order of electing new member for BOC of Sunrise City North apartment to be successful, we respectfully recommend the owners wishing to run for the election. Please contact the receptionist of the lobby or the Office of the Building Management Office on the ground floor of Tower X1 for instructions.

Hồ sơ ứng cử bao gồm:/ Application requires:

  1. Bản Đăng Ký Ứng Cử Thành Viên Ban quản trị (vui lòng liên hệ lễ tân) với đầy đủ các thông tin theo yêu cầu; và/ Full fills the application form (contact Receptionist) with all required information.
  2. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bằng tiếng Việt./ Resume of the candidate in Vietnamese.

Thời hạn muộn nhất để Văn phòng Ban quản lý nhận hồ sơ ứng cử là 31/10/2019.Please submit your application to the management before 31th October, 2019.

 

Chúng tôi rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình và đầy đủ, cũng như các ý kiến đóng góp quý báu của tất cả Quý vị./ We are looking forward to enthusiastic participation of all residents, as well as valuable comments and suggestions from all of you.

 

Mọi thắc mắc phát sinh, xin vui lòng liên hệ BQL Sunrise City North theo số điện thoại 0939.709.663 hoặc emai Srcnorth-OM@savills.com.vn để biết thêm chi tiết./ For further information, please contact MO via Hotline 0939.709.663 or Email: Srcnorth-OM@savills.com.vn

 

Trân trọng,/ Best regards,

Văn phòng Ban Quản Lý Sunrise City North

The Management Office of Sunrise City North