Giỏ hàng
THÔNG BÁO VÊ SINH BỒN CHỨA NƯỚC SINH HOẠT

Tin tứcNgày: 25-10-2019 bởi: Lưu Văn Sơn

THÔNG BÁO VÊ SINH BỒN CHỨA NƯỚC SINH HOẠT

Ban Quản Lý Tòa Nhà “BQLTN” xin thông báo chúng tôi sẽ ngừng cung cấp nước để vệ sinh bồn chứa nước sinh hoạt theo định kỳ. Thời gian ngừng cung cấp nước như sau: /Please be informed that the water supply will be temporarily suspended by the Management Office in order to carry out cleaning work to the water tanks. Details as follows:

  • Khu vực/ areas: X1, OTX1, OTX0: 13:00 - 16:00 ngày 28/10/2019

X1, OTX1, OTX0: 1:00pm – 4:00pm on 28th October, 2019

  • Khu vực/ areas: X2, OTX2: 13:00 - 16:00 ngày 30/10/2019

X2, OTX2: 1:00pm – 4:00pm on 30th October, 2019

Nếu Quý cư dân có nhu cầu trữ nước để sử dụng, Quý cư dân nên tích nước trước ngày thực hiện vệ sinh để đảm bảo có đủ nước dùng trong thời gian nêu trên.

If you wish to reserve water for your own usage, please do so before cleaning period so that you can have water for the said period.

Xin lưu ý: sau khi vệ sinh bể xong và cấp nước lại, khi cư dân mở vòi nước lần đầu, có thể thấy nước ra khỏi vòi có hơi và chút màu vàng trong một hai phút đầu, Quý cư dân nên bỏ nước này đi và sử dụng khi nước đã trở lại bình thường.

Note: After water supply resume, when open the tap at the first minute, the water may come out with air and a bit yellow, please let it go and use the water when it return to normal.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm của Quý cư dân. Nếu Quý cư dân có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng Ban Quản Lý hoặc gọi qua số điện thoại hotline: 0939 709 663

We sincerely apologize for any inconvenience and hope for your kind understanding. Please do not hesitate to contact the Management Office in person or via our hotline at 0939 709 663 if you have any queries.

 

Trân trọng/ Regards,                                                    

Văn Phòng Quản Lý Sunrise City North/ The Building Management of Sunrise City North