Giỏ hàng

Ban quản trị SUNRISE CITY NORTH

Ban quản trị chung cư SUNRISE CITY NORTH được cư dân bầu chọn vào ngày 03/06/2018 tại Hội nghị chung cư lần thứ II. 

Ban quản trị hiện có 7 thành viên trong đó 6 thành viên do cư dân bầu chọn và 1 thành viên - Mr Bùi Trọng Nghĩa - đại diện chủ đầu tư Novaland làm phó ban. Trọng trách trưởng ban do Mr Trịnh Quý Toàn với sự trợ giúp của phó ban Ms Lê Thị Thúy cùng sự hổ trợ của 4 thành viên : Mr Adam John Corall, Ms Bạch Minh Hà, Ms Bùi Diễm Ngọc, Mr Lưu Văn Sơn.

Ban quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm, bảo vệ, tôn trọng quyền lợi tối ưu nhất cho cư dân, xây dựng thành phố tiện ích SUNRISE CITY NORTH an toàn - văn minh - phồn thịnh.

                                                                                  TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

                          PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BQT

                                      CHUNG CƯ SUNRISE CITY NORTH

                                                    NHIỆM KỲ 2018 – 2021

 

1/- Ông. Trịnh Quý Toàn                            Trưởng ban

Nhiệm vụ : Phụ trách chung, thay mặt BQT giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới tòa nhà chung cư Sunrise City North.

2/- Bà: Lê Thị Thúy                                    Phó ban thứ nhất

Nhiệm vụ : Phụ trách mảng tài chính, thay mặt BQT theo dõi việc thu, chi các khoản từ quỹ điều hành và quỹ bảo trì tòa nhà của BQL tham gia đứng tên chung chủ tài khoản ngân hàng của BQT. Phụ trách khu vực Office tel. Khi trưởng BQT đi vắng thay mặt trưởng BQT điều hành chung BQT    

3/- Ông: Lê Duy Nghĩa                      Phó ban thứ hai - đại diện chủ đầu tư.

Nhiệm vụ: truyền đạt mọi thông tin và tình hình mới nhất từ chủ đầu tư với BQT và tất cả những ý kiến, kiến nghị từ BQT tới chủ đầu tư. Tư vấn cho BQT các vấn đề liên quan tới tòa nhà chung cư Sunrise City North

4/- Bà Bùi Diễm Ngọc                       Thành viên

Nhiệm vụ : Phụ trách khối dịch vụ của tòa nhà, thay mặt BQT theo dõi việc thực hiện các dịch vụ của các công ty làm dịch vụ cho tòa nhà, cùng với BQT tổ chức các sự kiện của toà nhà, tham gia đứng tên chung chủ tài khoản ngân hàng của BQT

5/- Bà Bạch Minh Hà                                  Thành viên

Nhiệm vụ: Nhiệm vụ : Phụ trách khối dịch vụ của tòa nhà, thay mặt BQT theo dõi việc thực hiện các dịch vụ của các công ty làm dịch vụ cho tòa nhà, cùng với BQT tổ chức các sự kiện của toà nhà, tham gia đứng tên chung chủ tài khoản ngân hàng của BQT

6/- Ông: Lưu Văn Sơn                       Thành viên

Nhiệm vụ : Phụ trách khối kỹ thuật và khối trung tâm thương mại của tòa nhà, thay mặt BQT theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực thi của BQL tòa nhà về chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ cho tòa nhà và toàn bộ công trình xây dựng của tòa nhà, tư vấn cho BQT những tiềm ẩn của toàn bộ hệ thống tòa nhà và trung tâm thương mại có thể xảy ra để có hướng phòng ngừa, khắc phục, Tham gia đứng tên chung chủ tài khoản ngân hàng của BQT.   

7/- Ông: Adam John corrall                        Thành viên

Nhiệm vụ: Phụ trách khối cư dân và khối cư dân thuê tại chung cư là người nước ngoài, thay mặt BQT giao dịch, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy định của nhà chung cư đối với người nước ngoài, tư vấn cho BQT những ý tưởng và sáng kiến hợp lý để BQT có những quyết định phù hợp.