Giỏ hàng

Nội quy chung cư Sunrise City North

NỘI QUY CAO ỐC SUNRISE CITY NORTH

Nội quy áp dụng cho Cao ốc Sunrise City North (“Nội quy”), bao gồm các điều khoản sau đây:

 

ĐIỀU 1 - ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

Thông tư 02 Là Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng  an hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.

Ban Quản trị Ban Quản trị do Hội nghị nhà chung cư bầu ra, bao gồm đại diện các Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng và đại diện của Chủ đầu tư; được thành lập, hoạt động theo quy định tại “Quy chế hoạt động” và “Quy chế thu chi tài chính” của BQT (được đính kèm theo Nội quy này) và các quy định của pháp luật.

Cao ốc Là các hạng mục xây dựng nằm trong tổng thể khu chung cư Sunrise City North, gồm 02 tháp: X1, X2, Podium (bao gồm Officetel và Trung tâm thương mại) tại số 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM.

Căn hộ Là căn hộ thuộc Cao ốc; khi nói đến các Căn hộ sẽ có nghĩa là toàn bộ căn hộ trong Cao ốc.

Lô Thương mại Là các khu vực và công trình tiện ích trong Cao ốc được xác định là chức năng Thương mại theo quyết định phê duyệt bởi cơ quan chức năng cho Cao ốc.

Lô văn phòng lưu trú Là các khu vực và công trình tiện ích trong Cao ốc được được xác định là chức năng Lưu trú/văn phòng theo quyết định phê duyệt bởi cơ quan chức năng cho Cao ốc.

Chủ sở hữu Là bất kỳ cá nhân nào sở hữu hợp pháp Căn hộ/Lô Thương mại/Lô văn phòng lưu trú. Tuy nhiên nếu Căn hộ/Lô Thương mại/Lô văn phòng lưu trú đó thuộc: (i) sở hữu chung của vợ và chồng hoặc của từ hai (2) cá nhân trở lên hoặc; (ii) quyền sở hữu của một công ty hoặc tổ chức thì Chủ sở hữu sẽ là một cá nhân cụ thể do các Chủ sở hữu chung hoặc công ty, tổ chức đó đề cử bằng một thông báo gửi đến cho Chủ đầu tư và Công ty Quản lý. Chỉ có các Chủ sở hữu đã được thông báo hợp lệ với BQT và Công ty Quản lý mới có quyền tham dự hoặc uỷ quyền tham dự các cuộc họp Hội nghị nhà chung cư và có quyền ứng cử thành viên của Ban Quản trị.

Chủ đầu tư Là Công Ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Nova, một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở chính đặt tại số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Công ty Quản lý Là đơn vị có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở 2014 và Thông tư 02.

Cư dân Là bất kỳ cá nhân nào có quyền cư trú hợp pháp trong Cao ốc, bao gồm cả Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú và các cá nhân đang sinh sống hoặc sử dụng Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú trong thời gian ngắn hay dài theo bất kỳ hình thức nào như sau:

- Các thành viên trong gia đình của Chủ Căn hộ hoặc người giúpviệc; và/hoặc

- Người thuê và/hoặc người thuê lại Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú; và/hoặc

- Khách của Chủ sở hữu/người thuê lại Căn hộ/ Lô thương mại/Lô văn phòng bao gồm bạn bè, nhân viên, nhà thầu hoặc bất kỳ người nào có mặt tại Căn hộ/ Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú hoặc Cao ốc theo lời mời của Chủ sở hữu/người thuê lại Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú; và/hoặc

- Bất kỳ người nào được Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng cho phép sinh sống, ở lại hoặc sử dụng Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú dưới bất kỳ hình thức nào.

Hội nghị nhà chung cư

Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện các chủ sở hữu hoặc người đang sử dụng được uỷ quyền nếu chủ sở hữu không tham dự, được tổ chức định kỳ hàng năm hoặc bất thường và quyết định các vấn đề tại Cao ốc theo quy định tại Thông tư 02.

Hợp đồng quản lý Là Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành Cao ốc được ký giữa Công ty cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Cao ốc và Ban Quản Trị Cao ốc.

Khu vực để xe Là các khu vực trong Cao ốc được xác định dùng làm khu vực để xe. Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định diện tích chỗ để xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh thuộc Phần sở hữu chung và diện tích chỗ để xe thuộc sở hữu riêng của Chủ đầu tư. Đối với diện tích chỗ để xe thuộc sở hữu riêng của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư được toàn quyền quyết định việc kinh doanh phù hợp theo quy định của Thông tư 02.

Phiếu biểu quyết Là quyền biểu quyết của các Chủ sở hữu /Người sử dụng Căn hộ, Lô thương mại, Lô văn phòng lưu trú và diện tích khác tại Hội nghị nhàchung cư và số phiếu biểu quyết được phân bổ theo quy định tại Khoản 3 – Điều 16 của Thông tư 02.

Quản lý vận hành Cao ốc

Là các hoạt động bao gồm quản lý việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị (bao gồm Thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc Phần sở hữu chung hoặc sử dụng chung của Cao ốc; cung cấp các dịchvụ (bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác) đảm bảo cho Cao ốc hoạt động bình thường.

Quyền sử dụng phần sở hữu chung

Cư dân có quyền sử dụng chung hoặc hưởng các quyền lợi từ Phần sở hữu chung sau:

(a) Điện và hệ thống chiếu sáng bao gồm:

 1. Hệ thống cấp điện quốc gia;
 2. Máy biến thế;
 3. Máy phát điện dự phòng;
 4. Tủ điện hạ thế tổng;
 5. Các tủ phân phối điện;
 6. Hệ thống chiếu sáng công cộng;
 7. Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp;
 8. Hệ thống chống sét.

(b) Cấp thoát nước, bao gồm:

 1. Cấp nước cho sinh hoạt, công cộng và chữa cháy;
 2. Hệ thống bơm trung chuyển, bơm tăng áp và các tủ điều khiển bơm;
 3. Bể chứa nước sinh hoạt, công cộng và chữa cháy;
 4. Hệ thống thoát nước mưa;
 5. Hệ thống thoát nước thải;
 6. Hệ thống xử lý nước thải.

(c) An ninh an toàn, bao gồm:

 1. An ninh chuyên nghiệp 24/24;
 2. Hệ thống audio phone, kiểm soát ra vào Cao ốc, Căn hộ;
 3. Camera quan sát đặt tại sảnh chính (khu vực ra vào thang máy) của tầng hầm, tầng trệt;
 4. Quản lý và an ninh toàn bộ toàn Cao ốc.

(d) Thông tin liên lạc, bao gồm:

 1. Hệ thống thông tin liên lạc, điện thoại;
 2. Hệ thống truyền hình cáp, hệ thống ăng-ten;
 3. Hệ thống đường truyền Internet băng thông rộng - ADSL.

(e) Thang máy, thang bộ:

 1. Thang máy;
 2. Thang bộ.

(f) Phòng cháy chữa cháy:

 1. Đầu báo cháy, báo khói cho sảnh và các khu vực công cộng;
 2. Tủ điều khiển báo cháy;
 3. Hệ thống điện thoại báo cháy;
 4. Hệ thống bơm chữa cháy;
 5. Hệ thống quạt tăng áp, hút khói;
 6. Họng và còi chữa cháy;
 7. Thang thoát hiểm;
 8. Hồ chứa nước.

(g) Hệ thống thông thoáng:

 1. Hệ thống thông gió cho toàn bộ Cao ốc;
 2. Thông hơi khu vệ sinh chung;
 3. Thông hơi khu vực tầng hầm;
 4. Thông gió các khu vực công cộng.

(h) Hoàn thiện ngoại thất toà Cao ốc:

 1. Nhôm, kính an toàn theo tiêu chuẩn hiện hành;
 2. Sơn ngoại thất;
 3. Sàn gạch/đá.

(i) Hệ thống gas trung tâm.

(j) Khu vực chung:

 1. Sân vườn (bao gồm khu vực lên xuống, hành lang);
 2. Đường nội bộ và vỉa hè;
 3. Lối đi, cổng, tiểu cảnh;
 4. Hành lang, sảnh chờ;
 5. Khu vực công cộng khác.

(k) Các khu vực khác trong Cao ốc, không thuộc quyền sở hữu/ sử dụng riêng, do Ban Quản Trị/ Hội nghị nhà chung cư quy định vào từng thời điểm.

Phần sở hữu riêng của Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Khu văn phòng lưu trú

Quyền sở hữu riêng đối với phần diện tích bên trong Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú (kể cả diện tích ban công, lôgia gắn liền với Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú đó (nếu có) và hệ thống trang thiết bị sử dụng riêng trong Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú).

Phần sở hữu riêng của Chủ đầu tư

Quyền sở hữu riêng đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của Chủ đầu tư mà Chủ đầu tư không bán hoặc chưa bán như: các Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú mà Chủ đầu tư chưa/không bán; phần diện tích, công trình phụ trợ và trang thiết bị được sử dụng vào mục đích thương mại - dịch vụ, khu vực để xe và diện tích khác không thuộc Phần sở hữu chung.

Phí bảo trì Là các khoản phí chi trả cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn, thay thế phụ tùng hoặc mua sắm mới các thiết bị phục vụ cho Phần sở hữu chung được quy định chi tiết tại Điều 5.8 của Nội quy này.

Tài khoản chi phí quản lý và vận hành

Là tài khoản ngân hàng để thu và/hoặc thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan đến Chi phí quản lý và vận hành và độc lập với Tài khoản phí bảo trì.

Tài khoản phí bảo trì

Là tài khoản ngân hàng để thu và/hoặc thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan đến Phí bảo trì và độc lập với Tài khoản chi phí quản lý và vận hành.

Tiện ích Cao ốc Nghĩa là các công trình và/ hoặc dịch vụ nằm trong Cao ốc thuộc quyền sở hữu và khai thác thương mại của Chủ đầu tư. Để tránh nhầm lẫn (i) Cư dân không được quyền can thiệp vào việc định đoạt hoặc chuyển giao Tiện ích Cao ốc mà Chủ đầu tư có toàn quyền quyết định tùy từngthời điểm; và (ii) Chủ đầu tư có quyền ấn định mức phí mà Cư dân phải trả để được sử dụng một phần hay toàn bộ các Tiện ích Cao ốc nêu trên.

Tiền ký quỹ Là khoản tiền mà các Chủ Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lưu trú phải đóng cho Công ty Quản lý như là khoản bảo đảm khi các Chủ Căn hộ có nhu cầu sửa chữa Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lưu trú và/hoặc vận chuyển hàng hóa ra/vào Cao ốc hoặc Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lưu trú theo quy định chi tiết tại Điều 5 của Nội quy này.

ĐIỀU 2 - MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Nội quy nhằm mục đích:

2.1.1 Tăng cường lợi ích, an ninh và an toàn cho Cư dân.

2.1.2 Nâng cao chất lượng cuộc sống của Cư dân.

2.1.3 Duy trì và bảo đảm trật tự an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn và chất lượng cho Cao ốc.

2.1.4 Gia tăng giá trị của Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú và Cao ốc. Tùy theo nhu cầu thực tế, Nội quy này có thể được Hội nghị nhà chung cư sửa đổi hay điều chỉnh phù hợp vào từng thời điểm và tùy từng trường hợp theo quy định tại Điều 12 của Nội quy này theo quy định của pháp luật.

2.2 Phạm vi áp dụng:

Nội quy này được áp dụng cho tất cả Cư dân. Cư dân phải tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định của Nội quy này. Cư dân có các nghĩa vụ sau đây và đảm bảo rằng:

2.2.1 Cư dân đều được phổ biến về Nội quy này và luôn tuân thủ nghiêm chỉnh mọi quy định của nội quy này.

2.2.2 Cư dân sẽ kịp thời khắc phục những vi phạm của mình đối với Nội quy này bất kể Ban Quản trị/Công ty Quản lý có thông báo về vi phạm đó hay không.

 

ĐIỀU 3 - CÔNG TY QUẢN LÝ

3.1 Ban Quản Trị trên cơ sở quyết định của Hội nghị nhà chung cư được quyền ký kết Hợp đồng quản lý với Công ty Quản lý trong thời hạn hai (02) năm đầu tiên kể từ Ngày bàn giao. Hợp đồng quản lý này sẽ được tiếp tục gia hạn, trừ khi:

3.1.1 Công ty Quản lý chấm dứt Hợp đồng quản lý bằng cách gửi thông báo bằng văn bản ít nhất ba (03) tháng trước ngày chấm dứt hợp đồng cho Ban Quản trị. Ban Quản trị sẽ chỉ định Công ty Quản lý mới, tạm thời thay thế Công ty Quản lý cũ trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày có thông báo chấm dứt hợp đồng của Công ty Quản lý. Việc chỉ định Công ty Quản lý này sẽ được báo cáo để Hội nghị nhà chung cư thông qua trong cuộc họp gần nhất.

3.1.2 Ban Quản trị trên cơ sở quyết định của Hội nghị nhà chung cư có quyền chấm dứt Hợp đồng quản lý bằng việc thông báo bằng văn bản cho Công ty Quản lý trước ít nhất ba (03) tháng. Đồng thời, thực hiện việc ký Hợp đồng quản lý với Công ty Quản lý mới (đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua) trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày thông báo chấm dứt Hợp đồng quản lý với Công ty Quản lý cũ.

3.2 Vào ngày chấm dứt Hợp đồng quản lý với Công ty Quản lý cũ, Công ty Quản lý mới sẽ có toàn quyền và trách nhiệm của Công ty Quản lý như dưới đây. Dù chấm dứt Hợp đồng quản lý vì bất cứ lý do gì, trước một (01) tháng kể từ ngày kết thúc Hợp đồng quản lý, Công ty Quản lý cũ sẽ thực hiện các công việc sau:

3.2.1 Chuẩn bị một bản báo cáo về doanh thu và chi phí trong giai đoạn bắt đầu của năm tài chính mà Công ty Quản lý được bổ nhiệm và kết thúc vào ngày mà Công ty Quản lý chấm dứt Hợp đồng quản lý và chuẩn bị một bảng quyết toán thu chi cho đến ngày Hợp đồng quản lý chấm dứt.

3.2.2 Bàn giao cho Ban Quản trị (nếu có) hoặc cho Công ty Quản lý mới tất cả sổ sách, hồ sơ kế toán, giấy tờ, tài liệu, kế hoạch, các sổ sách quản lý khác cùng với hệ thống quản lý, hệ thống hành chính và các vấn đề liên quan đến chi phí.

3.3 Trong suốt thời hạn Hợp đồng quản lý, Công ty Quản lý được ký kết hợp đồng phụ với các doanh nghiệp khác để cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành Cao ốc cho Cao ốc/Căn hộ (nếu có); giám sát việc cung cấp các dịch vụ Quản lý vận hành Cao ốc đối với các doanh nghiệp nêu trên để đảm bảo thực hiện theo Hợp đồng quản lý đã ký.

3.4 Công ty Quản lý có các quyền và nghĩa vụ bao gồm:

3.4.1 Thu phí: Yêu cầu, thu và nhận tất cả các khoản phí mà các Cư dân phải nộp theo quy định của Hợp đồng và Nội quy này.

3.4.2 Sửa chữa các cấu trúc bên ngoài: Sửa chữa, bảo trì, vệ sinh, sơn sửa, phục hồi, nâng cấp (với sự đồng ý trước của Ban Quản trị), thay thế, xử lý hoặc trang trí các cấu trúc và kết cấu, đồ đạc kiến trúc của Cao ốc, tường ngoài và bề mặt của Cao ốc nhưng không bao gồm cửa sổ và khung cửa sổ ngoại trừ các trường hợp nằm trong Phần sở hữu chung và/hoặc Tiện ích Cao ốc; thay thế kính bị vỡ hoặc kính có nguy cơ bị vỡ ở Phần sở hữu chung và/hoặc Tiện ích Cao ốc. Sau khi Công ty Quản lý đã gửi thông báo cho Chủ Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng yêu cầu sửa chữa, Công ty Quản lý có quyền dùng chi phí của Chủ Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng liên quan để thay thế kính cửa sổ nếu như các cửa sổ vỡ đó không được thay thế trong vòng bảy (07) ngày (ngoại trừ trường hợp khẩn cấp).

3.4.3 Sửa chữa và giữ gìn Phần sở hữu chung và Tiện ích công cộng: Sửa chữa, bảo trì, giữ gìn và quản lý Phần sở hữu chung và/hoặc Tiện ích công cộng sạch sẽ, vệ sinh; đảm bảo các Tiện ích công cộng luôn trong tình trạng hoạt động tốt; làm mới, nâng cấp hoặc thay thế, mở rộng hoặc cung cấp thêm các trang thiết bị mà theo ý kiến của Công ty Quản lý là cần thiết; đảm bảo thang máy và thiết bị phòng cháy chữa cháy hay các thiết bị khác luôn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Công ty Quản lý có quyền ký kết hợp đồng với bên thứ ba vào bất cứ thời điểm nào cần thiết để bảo trì các thiết bị nói trên.

3.4.4 Bảo dưỡng và nâng cấp các Phần sở hữu chung và Tiện ích công cộng: Theo sự chấp thuận của Ban Quản trị, Công ty Quản lý thực hiện tất cả các công tác cần thiết để bảo dưỡng và nâng cấp các Phần sở hữu chung và Tiện ích công cộng bên trong Cao ốc nhằm làm cho Cư dân được hưởng những tiện ích tốt hơn.

3.4.5 Giữ gìn hệ thống cống rãnh và ống thoát nước: Giữ gìn hệ thống cống rãnh, ống thoát nước và ống nước ở các Phần sở hữu chung và Tiện ích công cộng để hệ thống luôn được thông thoáng, sạch sẽ, không bị tắc nghẽn; ngăn không cho rác thải, cặn bã hoặc phế liệu từ các Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng rơi xuống đường, cống rãnh thoát nước, ống nước...Trong quá trình thực hiện các công việc bảo trì, Công ty Quản lý phải đảm bảo không làm hư hỏng bất kì ống nước, hệ thống cống rãnh, dây cáp điện, dây điện, các dịch vụ tiện ích hoặc bất kỳ phần nào của Cao ốc. Nếu trong trường hợp hư hỏng xảy ra, Công ty Quản lý phải chịu trách nhiệm sửa chữa và phục hồi các hư hỏng do mình gây ra.

3.4.6 Giữ gìn bề mặt ngoài của Cao ốc: Vào bất kì thời điểm nào khi có sự chấp thuận của Ban Quản trị, Công ty Quản lý có quyền lựa chọn màu sắc và kiểu cách cho mặt ngoài của Cao ốc và của Phần sở hữu chung và Tiện ích Cao ốc. Vào thời điểm thích hợp, Công ty Quản lý có quyền sơn sửa lại, rửa, lót mặt ngoài hoặc các công việc khác nếu cần thiết.

3.4.7 Áp dụng quy định đối với việc sử dụng Phần sở hữu chung và Tiện ích công cộng: Áp phí, tính phí, đưa ra những quy định và điều kiện hạn chế đối với việc sử dụng Phần sở hữu chung và Tiện ích công cộng; yêu cầu chấp hành đối với bất cứ ai vi phạm các quy định của Cao ốc và hạn chế người vi phạm quy định tiếp tục sử dụng Phần sở hữu chung trong một thời gian nhất định.

3.4.8 Đảm bảo hệ thống chiếu sáng hoạt động tốt; đảm bảo và sửa chữa hệ thống chiếu sáng của Phần sở hữu chung, các Tiện ích công cộng hoạt động tốt và trong điều kiện sạch sẽ.

3.4.9 Bảo trì hệ thống thông gió: Bảo trì và sửa chữa để đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động tốt.

3.4.10 Ngăn ngừa sự cản trở trái phép: Ngăn ngừa sự cản trở trái phép đối với Phần sở hữu chung và các Tiện ích công cộng và trục xuất/ di dời bất cứ các vật gây cản trở trái quy định.

3.4.11 Bố trí cung cấp tiện ích sinh hoạt: Bố trí hợp lý việc cung cấp điện, nước, gas và các tiện ích hoặc dịch vụ khác cho Cao ốc.

3.4.12 Cung cấp đội ngũ an ninh: Cung cấp và duy trì đội ngũ an ninh, gác cổng, tuần tra, canh gác, hệ thống camera và các phương pháp an ninh khác cho Cao ốc.

3.4.13 Cung cấp đội ngũ làm sạch: Cung cấp và duy trì đội ngũ nhân viên làm sạch để đảm vệ sinh cho Phần sở hữu chung.

3.4.14 Vận chuyển rác: Sắp xếp công việc vận chuyển rác thải ở Phần sở hữu chung và Tiện ích Cao ốc; vận chuyển rác từ các khu vực thu gom rác trong Cao ốc.

3.4.15 Tháo dỡ các cấu trúc trái phép: Di dời các cấu trúc hoặc hệ thống được lắp đặt, bảng hiệu, bảng quảng cáo, hiên cửa, vật trang trí, chướng ngại vật, thiết bị anten hoặc bất kì vật dụng nào lắp đặt trái phép trong khu vực dân cư. Yêu cầu người có liên quan phục hồi lại như kết cấu ban đầu đối với các phần bị lắp đặt trái phép trên và mọi chi phí sẽ do người có liên quan thanh toán.

3.4.16 Ngăn chặn việc thay đổi Cao ốc: Ngăn chặn tất cả các hành vi muốn thay đổi hoặc gây tổn hại đối với bất kì phần nào của Cao ốc hoặc của các Phần sở hữu chung và Tiện ích công cộng.

3.4.17 Ngăn chặn việc để đồ quá tải: Ngăn chặn tất cả các đối tượng làm quá tải sàn so với tải trọng các tầng hoặc thang máy của Cao ốc hoặc bất cứ khu vực nào trong Cao ốc.

3.4.18 Ngăn chặn việc kết nối thiết bị điện làm quá tải nguồn điện: Ngăn chặn bất cứ hành vi nào làm quá tải nguồn điện bằng việc kết nối các thiết bị điện vào mạch điện hoặc dây điện bên trong Cao ốc.

3.4.19 Yêu cầu Chủ Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng thực hiện nghĩa vụ của mình: Nghĩa vụ của tất cả Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng là phải giữ gìn, bảo quản Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng của mình luôn ở trong tình trạng tốt và nếu có bất kì thiệt hại nào thì Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng đó phải có trách nhiệm sửa chữa, phục hồi các thiệt hại đó bằng chi phí của mình.

3.4.20 Ngăn chặn người mua/bán hàng rong: Ngăn chặn không cho người mua/bán hang rong vào trong Cao ốc và di chuyển bất kì người mua/ bán hàng rong nào có mặt trong khu vực dân cư. Đặt bảng cấm mua/ bán hàng rong ở các khu vực công cộng nếu cần thiết.

3.4.21 Giải quyết các yêu cầu: Xem xét, giải quyết tất cả các yêu cầu, khiếu nại, báo cáo và thư từ liên quan đến Cao ốc.

3.4.22 Trang trí Cao ốc: Trang trí Cao ốc vào các dịp lễ tết và tổ chức lễ hội hoặc các hoạt động vui chơi vào các dịp lễ tết.

3.4.23 Bảo quản các Tiện ích công cộng: Sửa chữa, duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp, vận hành và quản lý các Tiện ích Cao ốc; chăm sóc và bảo quản cảnh quan; trồng và chăm sóc cây xanh, cây kiểng, hoa, cỏ và các loại cây cối khác ở Phần sở hữu chung và Tiện ích công cộng đồng thời chăm sóc và bảo quản các lối ra vào và đường dốc trong khu vực của Cao ốc.

3.4.24 Soạn thảo nội quy và quy định: Soạn thảo các nội quy và quy định áp dụng riêng cho từng khu vực phù hợp trong từng thời điểm cho Cao ốc phù hợp với quy định của pháp luật.

3.4.25 Tổ chức các cuộc họp: Tổ chức các cuộc họp đối với các Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng hoặc cuộc họp đối với Ban Quản Trị khi cần thiết.

3.4.26 Dựng giàn giáo để sửa chữa: Với sự chấp thuận của cơ quan chức năng có liên quan (nếu được yêu cầu) và có thông báo hợp lý đến các Chủ sở hữu/người sử dụng bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc lắp đặt (ngoại trừ trường hợp khẩn cấp), Công ty Quản lý được phép lắp giàn giáo, bệ đứng hoặc các thiết bị cần thiết khác trên tường ngoài, mái nhà, mái che, ban công để phục vụ cho công tác sửa chữa và bảo trì hệ thống bơm và hệ thống thoát nước hoặc sửa chữa tường ngoài, cửa sổ của Cao ốc. Nếu trong trường hợp hư hỏng xảy ra, Công ty Quản lý phải chịu trách nhiệm sửa chữa và phục hồi các hư hỏng do mình gây ra và đảm bảo gây phiền toái ở mức thấp nhất đối với các Chủ sở hữu/người sử dụng.

3.4.27 Thực hiện các công việc khác: Thực hiện tất cả các công việc khác được coi là cần thiết để Quản lý vận hành Cao ốc.

3.5 Công ty Quản lý có các quyền sau:

3.5.1 Cấm đậu xe: Cấm xe đậu ở một số khu vực cụ thể trong Cao ốc vào một số thời điểm nhất định trong ngày.

3.5.2 Di dời các xe đậu trái phép: Di dời các xe đậu trái phép ở Phần sở hữu chung và Tiện ích Cao ốc hay đậu ở ngoài khu vực quy định của Cao ốc hoặc gây cản trở giao thông qua lại trong Cao ốc. Mọi hư hỏng gây ra trong quá trình di dời sẽ do chủ sở hữu xe đó chịu trách nhiệm. Công ty Quản lý có quyền phạt và yêu cầu thanh toán phí di dời đối với người có xe đậu trái phép.

3.5.3 Tính phí tư vấn: Công ty Quản lý được phép tính chi phí và phí tư vấn phát sinh trong quá trình chấp thuận bản vẽ trang trí nội thất hoặc xây dựng theo quy định của Sổ tay hướng dẫn trang trí và lắp đặt nội thất và Nội quy.

3.5.4 Ra vào Cao ốc để kiểm tra rò rỉ: Ra vào Cao ốc hay bất kì Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng nào để kiểm tra rò rỉ khi có thông báo trước bằng văn bản hợp lệ (ngoại trừ trường hợp khẩn cấp) miễn là hạn chế tối đa mức độ gây ồn cho các Cư dân và phải sửa chữa các hư hỏng phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

3.5.5 Có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khác sau khi có văn bản thông báo cho Chủ sở hữu/người sử dụng Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng trước 03 (ba) ngày nếu Chủ Chủ sở hữu/người sử dụng không thực hiện đóng góp đầy đủ, đúng hạn Phí quản lý và/hoặc niêm yết công khai các Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán và/hoặc những điều bị cấm trong Nội quy này.

3.6 Công ty Quản lý và nhân viên của mình có quyền vào bất kì khu vực nào trong Cao ốc hoặc Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng ít nhất hai (02) lần/năm hoặc bất kì thời điểm nào khác khi có thông báo chính thức bằng văn bản trước ít nhất 03 (ba) ngày (ngoại trừ trường hợp khẩn cấp) để thực hiện việc sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, thay thế, vệ sinh, sơn phết hoặc trang trí tường ngoài, cửa sổ hoặc mặt tiền của Cao ốc hoặc ống nước, hệ thống bơm, hệ thống thoát nước và bất kì phần nào của Cao ốc bao gồm đường ống, hệ thống đèn hoặc sửa chữa bất cứ một trang thiết bị nào khác. Nếu trong trường hợp hư hỏng xảy ra, Công ty Quản lý phải chịu trách nhiệm sửa chữa và phục hồi các hư hỏng do mình gây ra. Công ty Quản lý cũng phải chịu trách nhiệm đối với mất mát, hư hỏng phát sinh do việc sao nhãng hoặc cố ý hoặc các hành vi có tính chất phạm tội của mình hoặc các nhà thầu của mình. Công ty Quản lý đồng thời hạn chế tối đa việc gây phiền toái cho các Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng .

ĐIỀU 4 - BẢO HIỂM

Chủ sở hữu mua và duy trì các bảo hiểm sau đây:

4.1 Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba, đối với thương tật cá nhân và thiệt mạng bao gồm cả thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba và/hoặc Chủ sở hữu (“Bảo hiểm trách nhiệm côngcộng”).

4.2 Bảo hiểm mọi rủi ro về tài sản cho Phần sở hữu riêng của Chủ sở hữu (“Bảo hiểm mọi rủi ro”).

4.3 Ban Quản Trị thay mặt cho các Chủ sở hữu mua bảo hiểm mọi rủi ro cho phần sở hữu chung và yêu cầu các Chủ sở hữu phải thanh toán lại phí bảo hiểm này tương ứng tỉ lệ phần sở hữu riêng của Chủ sở hữu so với tổng diện tích sở hữu riêng trong Cao ốc. Phí bảo hiểm này sẽ được tính và thu cùng với chi phí phí quản lý và vận hành Cao ốc.

 

ĐIỀU 5 - CHI PHÍ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH, PHÍ BẢO TRÌ VÀ TIỀN KÝ QUỸ

5.1 Chi phí quản lý và vận hành Công ty Quản lý có nghĩa vụ tính toán và xác định các khoản phí, chi phí hoặc các khoản thu chi khác nhằm phục vụ cho việc quản lý và vận hành Phần sở hữu chung và/hoặc quản lý và vận hành các Tiện ích công cộng.

5.2 Chi phí quản lý và vận hành được xác định theo đúng các nguyên tắc quy định tại Thông tư 37/2009/TT-BXD ngày 1/12/2009 của Bộ Xây dựng sẽ được sử dụng để chi trả cho cácdịch vụ, bao gồm:

5.2.1 Lương của thành viên Ban Quản trị và các chi phí khác của Ban Quản trị đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua.

5.2.2 Chi phí trả cho Công ty Quản lý.

5.2.3 Bảo hiểm cho Cao ốc và Phần sở hữu chung.

5.2.4 Chi phí mua hoặc thuê các máy móc, thiết bị và phụ tùng cần thiết cho Phần sở hữu chung và Tiện ích Cao ốc.

5.2.5 Chi phí vận hành Văn phòng quản lý (Văn phòng Ban Quản trị, Công ty Quản lý).

5.2.6 Các chi phí phát sinh hợp lý khi Công ty Quản lý thực hiện nghĩa vụ của mình và bất cứ chi phí nào khác cần thiết trong việc quản lý Cao ốc.Công ty Quản lý đảm bảo chi phí thực hiện bất cứ một sự nâng cấp nào ở Phần sở hữu chung và Tiện ích công cộng do Công ty Quản lý thực hiện không vượt quá mười phần trăm (10%) ngân sách của năm đó, ngoại trừ các trường hợp:

(i) Được Ban Quản Trị đồng ý trước và miễn là các chi phí đầu tư hoặc nâng cấp Cao ốc hoặc thay thế hay nâng cấp các hệ thống được lắp đặt trong Cao ốc, trang thiết bị và phụ tùng đi kèm mà nó là một phần của khu vực chung của Cao ốc.

(ii) Các đầu tư để tạo hiệu quả cho việc bảo trì và sửa chữa khu vực cảnh quan sẽ được đưa vào thành một mục riêng trong bản ngân sách và các chi phí này sẽ được trả từ Quỹ bảo trì. Bản ngân sách cũng bao gồm một bản tính toán riêng về khoản chi hang năm từ Quỹ bảo trì.

5.3 Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú có nghĩa vụ pháp lý trong việc thanh toán toàn bộ các Chi phí quản lý và vận hành cho dù Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng đó do bản thân Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng ở, cho người khác ở nhờ, cho thuê hoặc thậm chí là bị bỏ không.

5.4 Nếu nhận thấy ngân sách hoạt động hàng năm không đủ chi trả cho các khoản chi phí và có khả năng xảy ra tình trạng thiếu hụt ngân sách, Công ty Quản lý có quyền lập ra một bản ngân sách sửa đổi và đệ trình cho Ban Quản Trị xem xét. Trong bản ngân sách sửa đổi này, Công ty Quản lý phải trình bày chi tiết những khoản chi phí phát sinh, lý do phát sinh.

Nếu được Ban Quản trị thông qua, bản ngân sách sửa đổi này sẽ là ngân sách hoạt động hàng năm. Trong trường hợp Công ty Quản lý không sử dụng hết ngân sách hoạt động hang năm thì khoản dư này sẽ được xem xét, tính toán cho ngân sách của năm kế tiếp.

5.5 Để tránh nhầm lẫn với các loại phí khác, Chi phí quản lý và vận hành do Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú đóng góp sẽ KHÔNG bao gồm: Tất cả các khoản thuế còn tồn đọng và các khoản thuế phải trả trong tương lai, thuế địa phương, thuế đất và các khoản khác phải trả liên quan đến mỗi Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú sẽ do Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú trả theo quy định. Chủ sở hữu/người sử dụng sẽ phải chi trả các chi phí để duy trì hoạt động đối với các đồ đạc cố định bên trong, cửa sổ và cửa ra vào của Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú cùng với hệ thống bơm, hệ thống điện, máy móc, thiết bị và các bộ phận đi kèm hoặc các dịch vụ mà nó không phải là một phần của tài sản chung.

5.6 Thanh toán Chi phí quản lý và vận hành

5.6.1 Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú sẽ đóng Phí quản lý theo mỗi quý, chậm nhất là vào ngày mùng 5 của tháng đầu tiên của mỗi quý.

5.6.2 Phí quản lý được phép chuyển nhượng nhưng không hoàn lại.

5.7 Quy định đối với việc thanh toán trễ hạn

5.7.1 Trong trường hợp Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú thanh toán quá hạn ba mươi (30) ngày so với yêu cầu, Công ty Quản lý sẽ áp dụng lãi suất 0,05% mỗi ngày cho số tiền đến hạn chưa thanh toán. Phần lãi suất và chi phí thu thêm này sẽ được hạch toán vào Tài khoản Chi phí quản lý và vận hành. Nếu Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú chậm thanh toán quá hạn ba mươi (30) ngày thì coi như Chủ sở hữu/người sử dụng đã vi phạm Nội quy và Công ty Quản lý có quyền thực hiện các quy định như đã nêu tại Điều 3.5.5 của Nội quy này.

5.7.2 Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú sẽ thanh toán thuế giá trị gia tang tương ứng cho mọi khoản chi phí của mình (nếu có).

5.8 Phí bảo trì

5.8.1 Chủ sở hữu không được quyền đòi lại Phí bảo trì khi bán hoặc chuyển quyền sở hữu Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú cho người khác.

5.8.2 Phí bảo trì này được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

5.9 Tiền ký quỹ

5.9.1 Trước khi tiến hành bất kỳ việc sửa chữa Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú hoặc vận chuyển hàng hoá ra/vào Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phònglưu trú và/hoặc Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú, chủ sở hữu/người sử dụng có nghĩa vụ đóng cho Công ty Quản lý một khoản tiền ký quỹ như là một khoản đảm bảo về việc không gây thiệt hại cho bất kỳ công trình, hạng mục hoặc Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú nào khác thuộc Cao ốc.

5.9.2 Tiền ký quỹ cho mỗi lần sửa chữa được Công ty Quản lý đề xuất với Ban Quản Trị dựa trên yêu cầu thực tế vào thời điểm phát sinh các sự kiện liên quan.

5.9.3 Tuỳ từng trường hợp, Công ty Quản lý sẽ sử dụng Tiền ký quỹ để thanh toán các chi phí sửa chữa, thay thế các hư hỏng, thiệt hại thực tế phát sinh từ việc chủ sở hữu/người sử dụng tiến hành sửa chữa Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lưu trú hoặc vận chuyển hàng hoá ra/vào Cao ốc.

5.9.4 Nếu không có bất kỳ thiệt hại hoặc hư hỏng nào phát sinh, trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ ngày Chủ Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lưu trú thông báo và Công ty Quản lý xác nhận là việc sửa chữa hoặc vận chuyển hàng hóa đã hoàn tất, Công ty Quản lý sẽ hoàn trả lại cho Chủ Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lưu trú toàn bộ khoản Tiền ký quỹ này (không tính lãi).

5.9.5 Trong trường hợp Tiền ký quỹ không đủ để thanh toán cho các thiệt hại, hư hỏng phát sinh, Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng có nghĩa vụ phải thanh toán số tiền vượt quá đó dựa trên các chứng từ liên quan do Công ty Quản lý cung cấp trong thời hạn do Công ty Quản lý yêu cầu.

ĐIỀU 6 - CÁC CUỘC HỌP HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ

6.1 Hội nghị nhà chung cư thường niên

6.1.1 Được tổ chức mỗi năm một lần khi có tối thiểu 30% đại diện chủ sở hữu đã nhận bàn giao tham dự hoặc có số lượng ít hơn do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất.

Hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư thường niên có các nội dung sau đây:

 1. a) Nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban quản trị và thông qua các khoản thu, chi hàng năm của Ban quản trị Cao ốc;
 2. b) Xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của Cao ốc trong năm và thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung Cao ốc của năm sau;
 3. c) Nghe báo cáo tình hình quản lý vận hành Cao ốc;
 4. d) Quyết định các nội dung khác theo quy định tại Điều 102 của Luật Nhà ở (nếu có);

6.1.2 Đối với hội nghị thường niên của Cao ốc mà kết hợp quyết định một trong các vấn đề sau đây thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu đã nhận bàn giao tham dự:

 1. a) Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư;
 2. b) Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới;
 3. c) Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu Cao ốc nhưng không đủ số người đồng ý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 26 của Thông tư 02 hoặc bầu thành viên Ban quản trị Cao ốc theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 26 của Thông tư 02.

6.2 Hội nghị nhà chung cư bất thường

Ban Quản trị sẽ triệu tập một Hội nghị nhà chung cư bất thường khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

6.2.1 Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó Ban Quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế Phó Ban Quản trị là đại diện của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường.

6.2.2 Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban Quản trị và bầu Ban Quản trị mới.

6.2.3 Bầu thay thế thành viên Ban Quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các Chủ Căn hộ nhưng không đủ số người đồng ý theo quy định tại Điểm (b) Khoản 3 Điều 26 của Thông tư 02 hoặc bầu thay thế thành viên Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại Điểm (b) Khoản 4 Điều 26 của Thông tư 02.

6.2.4 Ban Quản trị đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

6.2.5 Các trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng đã nhận bàn giao và nêu ra được lý do để triệu tập cuộc họp. Trong trường hợp này, Ban Quản trị sẽ triệu tập cuộc họp trong thời hạn ba mươi (30) ngày tính từ ngày nhận được yêu cầu của các Chủ Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng .

6.2.6 Khi Công ty Quản lý hoặc Ban Quản trị thấy cần thiết phải tổ chức cuộc họp.

ĐIỀU 7 - QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU

7.1 Vào bất cứ lúc nào, Chủ sở hữu được độc quyền và đặc quyền sở hữu, sử dụng, cư ngụ và hưởng thụ khu vực do bản thân sở hữu cùng với những gì thuộc về khu vực đó. Vì vậy, Chủ sở hữu được quyền hưởng toàn bộ tiền thuê và lợi nhuận do phần sở hữu của mình mang lại.

7.2 Chủ sở hữu phải tuân theo và thực hiện tất cả các Nội quy, điều khoản và giới hạn được nêu ra trong Sổ tay Hướng dẫn do Công ty Quản lý ban hành. Đồng thời, các Chủ sở hữu cũng phải tuân theo các quy định của Cao ốc khi các quy định đó vẫn còn hiệu lực và trong phạm vi điều chỉnh của các quy định đó.

7.3 Quyền sở hữu, chiếm giữ và hưởng thụ bất cứ một phần nào của Cao ốc gắn liền với Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lưu trú sẽ không được bán, chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê hoặc thương lượng riêng rẽ với Căn hộ.

7.4 Quyền sử dụng, chiếm giữ và hưởng thụ phần sân ngoài, sân thượng, mái bằng đi kèm với Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lưu trú sẽ không được bán, chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê hoặc thương lượng riêng rẽ với Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng.

ĐIỀU 8- NGUYÊN TẮC SINH HOẠT VÀ SỬ DỤNG PHẦN SỞ HỮU CHUNG

8.1 Sử dụng Phần sở hữu chung

Mọi Cư dân đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc sử dụng Phần sở hữu chung và chỉ được sử dụng Phần sở hữu chung đúng với công năng của chúng. Để đảm bảo và duy trì chất lượng Phần sở hữu chung, Cư dân trong bất kỳ trường hợp nào và dưới bất kỳ hình thức nào không được phép:

 1. a) Sử dụng hoặc cho phép sử dụng Phần sở hữu chung mà có thể gây trở ngại hay cản trở việc sử dụng hợp pháp các công trình này của Cư dân khác.
 2. b) Sử dụng hoặc cho phép sử dụng Phần sở hữu chung vào các mục đích bất hợp pháp hoặc gây tổn hại đến danh tiếng của Cao ốc hay gây rắc rối, phiền hà hoặc nguy hiểm cho bất kỳ Cư dân khác.
 3. c) Lấn chiếm, sử dụng hoặc cho phép sử dụng Phần sở hữu chung không đúng với mục đích đã được xây dựng hoặc được phép theo Nội quy. Đặc biệt, nghiêm cấm Cư dân lấn chiếm và sử dụng hoặc cho phép sử dụng Phần sở hữu chung cho bất kỳ mục đích chứa hay để đồ đạc, buôn bán, kinh doanh, thương mại, sản xuất, hội họp, giải trí, tiêu khiển hay cho bất kỳ mục đích không được phép nào khác.
 4. d) Đi vào bất cứ khu vực nào của Phần sở hữu chung được quy định là dành riêng cho những người có trách nhiệm nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty Quản lý.
 5. e) Điều chỉnh, thay đổi bất kỳ bộ phận nào của Phần sở hữu chung mà việc thay đổi như vậy được quy định là chỉ có những người có trách nhiệm mới được thực hiện.
 6. f) Xây dựng hay lắp ráp bất kỳ công trình nào với bất kỳ hình thức gì bên trên, bên dưới hay xung quanh Phần sở hữu chung và Tiện ích Cao ốc.
 7. g) Phá hoại, thực hiện hoặc có bất kỳ hành vi bất hợp pháp hay không được phép nào khác đối với Phần sở hữu chung.
 8. h) Thực hiện bất kỳ hành động nào mà có thể làm tăng thêm khoản tiền bảo hiểm đối với Phần sở hữu chung.
 9. i) Chất quá tải vào thang máy. Các hướng dẫn của nhân viên an ninh phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

8.2 Mỹ quan, an toàn sức khỏe và vệ sinh môi trường

Để đảm bảo và duy trì vẻ mỹ quan, an toàn sức khỏe, vệ sinh môi trường, chất lượng sống cũng như nâng cao giá trị của Cao ốc, các Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lư trú và Phần sở hữu chung, Cư dân không được phép:

 1. a) Phơi quần áo, vải vóc, chăn, màn, khăn hoặc bất kỳ vật dụng nào khác bên trên hoặc vắt ngang lan can, ban công, cửa sổ hay ngoài cửa ra vào của Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú hoặc tại Phần sở hữu chung.
 2. b) Đặt hoặc chất bất kỳ đồ đạc nào trước cửa ra vào của Căn hộ/Lô thương mại/Lô văn phòng lưu trú hoặc tại Phần sở hữu chung. Nếu Cư dân không tuân thủ quy định này, đồ đạc được đặt ở những nơi nói trên sẽ bị xem là vô chủ và sẽ do Công ty Quản lý xử lý, thu hồi. Mọi chi phí của việc xử lý này sẽ hoàn toàn do Cư dân gánh chịu và thanh toán lại cho Công ty Quản lý khi được yêu cầu dựa trên các chứng từ thanh toán hợp lệ do Công ty Quản lý cung cấp.
 3. c) Để bồn hoa hoặc bất kỳ đồ đạc nào khác trên ban công (nếu có), hành lang hoặc những khu vực xung quanh Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lưu trú một cách mất vệ sinh, nhếch nhác, không gọn gàng hoặc gây nguy hiểm cho người khác.
 4. d) Gây ảnh hưởng đến các Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lưu trú khác ở tầng dưới hoặc xung quanh khi tưới cây, hoặc dọn dẹp vệ sinh.
 5. e) Đặt, dựng hàng rào, treo mành hoặc bất kỳ vật dụng nào khác hoặc xây thêm trên ban công, hành lang, những khu vực xung quanh Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lư trú . Công ty Quản lý có thể xem xét chấp thuận việc treo mành hoặc các vật dụng khác hoặc xây thêm trên ban công các Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng nếu chúng không làm ảnh hưởng đến mỹ quan của Cao ốc và không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, sinh hoạt của Cư dân khác.
 6. f) Dán hoặc gắn các ký hiệu, biển quảng cáo hoặc các vật trưng bày lên Phần sở hữu chung mà không được Công ty Quản lý và/ hoặc Ban Quản trị chấp thuận trước bằng văn bản.
 7. g) Thay kính hoặc sơn cửa ra vào, cửa sổ bằng những màu sắc mà theo đánh giá của Công ty Quản lý là tương phản hoặc không phù hợp với màu sắc chung của Cao ốc và các Căn hộ khác hoặc làm thay đổi bất kỳ phần bên ngoài nào của Căn hộ gây ảnh hưởng đến mỹ quan chung của Cao ốc.
 8. h) Làm hư hỏng hoặc làm mất đi vẻ mỹ quan của Cao ốc, các Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng lưu trú và Phần sở hữu chung. Đặc biệt, nghiêm cấm Cư dân đánh dấu, vẽ, sơn, dán, bôi bẩn, dán áp phích, quảng cáo, đặt bảng hiệu hoặc thực hiện bất kỳ việc nào không được phép đối với bên ngoài Cao ốc, các Căn hộ/LôThương mại/Lô Văn phòng lưu trú hay trên Phần sở hữu chung.
 9. i) Để rác, những đồ mất vệ sinh, nước thải hoặc các thứ bỏ đi hay bất kỳ đồ vật nào tương tự trước hoặc xung quanh Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng và các Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng khác hay tại Phần sở hữu chung. Các Cư dân phải chứa rác, chất thải hoặc bất kỳ đồ vật tương tự khác trong các túi đựng rác và đổ rác tại những nơi được quy định. Nếu rác bị rớt tại Phần sở hữu chung phải được quét, dọn sạch ngay. Nghiêm cấm mọi hành vi bỏ rác bừa bãi hoặc vứt rác qua cửa sổ hoặc từ trên cao xuống.
 10. j) Thải rác hoặc bất kỳ chất thải rắn nào khác vào các đường ống dẫn và/hoặc thoát nước, việc thải rác như vậy có thể gây ra tắc nghẽn đường dẫn hoặc thoát nước của Cao ốc và/hoặc Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng .
 11. k) Mang vào hoặc nuôi giữ bất kỳ loại gia súc, gia cầm, vật nuôi nào trong phạm vi Cao ốc.
 12. l) Thực hiện hay có bất kỳ một hành vi nào khác có thể làm ảnh hưởng không tốt đến mỹ quan, an toàn sức khỏe của các Cư dân khác, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cho Cao ốc, các Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng và Phần sở hữu chung.
 13. m) Hút thuốc tại Phần sở hữu chung, ngoại trừ trong các khu vực được phép trong Phần sở hữu chung.
 14. n) Làm tổn hại, bóc vỏ cây, chặt, bẻ cành hoặc phá hoại bất kỳ cây/hoa nào hoặc cảnh quan khác trong Phần sở hữu chung.
 15. o) Mang, trồng hoặc duy trì cây và hạt giống hoặc thay đổi cảnh quan trong Phần sở hữu chung và trong Cao ốc trừ khi được sự chấp thuận của Công ty Quản lý và/hoặc Ban Quản trị.

8.3 Trật tự an ninh và yên tĩnh chung

Để đảm bảo, duy trì an ninh và sự yên tĩnh chung cho Cao ốc, các Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng và Phần sở hữu chung, Cư dân không được phép:

 1. a) Tổ chức hoặc cho phép tổ chức, môi giới đánh bạc, mại dâm hay bất kỳ một hành vi nào mà luật pháp Việt Nam nghiêm cấm trong Cao ốc, Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng hay tại Phần sở hữu chung.
 2. b) Tổ chức hoặc cho phép tổ chức những buổi gặp gỡ trong Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng gây mất trật tự, ồn ào, huyên náo đến môi trường xung quanh.
 3. c) Gây ồn ào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, âm thanh phát ra từ máy truyền hình, truyền thanh hoặc bất kỳ các dụng cụ, thiết bị nào khác trong Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng.
 4. d) Gây ồn ào mất trật tự, nô đùa, cãi lộn, đánh nhau tại Căn hộ/Lô Thương mại/Lô Văn phòng và các Tiện ích Cao ốc.
 5. e) Thực hiện hay có bất kỳ một hành vi nào khác làm ảnh hưởng hay làm phiền, quấy rầy đến trật tự an ninh và yên tĩnh chung cho Cao ốc và Phần sở hữu chung, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sự yên tĩnh, bình yên của Cư dân khác.
 6. f) Tổ chức các hoạt động tôn giáo không tuân thủ quy định luật pháp Việt Nam và/hoặc không được pháp luật công nhận.
 7. g) Tổ chức ma chay.

8.4 Cư dân phải chịu trách nhiệm về những hành động, hành vi vi phạm Nội quy của những Cư dân khác và/hoặc trẻ em đang sinh sống và/hoặc thăm viếng Căn hộ của mình.

8.5 Khi có khách đến thăm viếng và có nhu cầu cư trú tại Căn hộ qua đêm, Chủ Căn hộ có trách nhiệm thông báo cho Công ty Quản lý các thông tin nhân thân của cá nhân đó và phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi vi phạm của Cư dân đó đối với các quy định của Nội quy này và/hoặc hợp đồng thuê Căn hộ.

ĐIỀU 9 - NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG CĂN HỘ - LÔ VĂN PHÒNG LƯU TRÚ – LÔ THƯƠNG MẠI

9.1 Sử dụng Căn hộ

Về nguyên tắc, Cư dân đều có quyền tự do sử dụng không gian của Căn hộ để ở, sinh hoạt và giải trí theo nhu cầu hợp lý. Tuy nhiên, Cư dân không được phép:

 1. a) Sử dụng hoặc cho phép sử dụng Căn hộ làm nơi buôn bán, kinh doanh, thương mại, sản xuất hay cho bất kỳ mục đích không được phép nào khác.
 2. b) Sử dụng hoặc cho phép sử dụng bất kỳ phần nào của Căn hộ để làm trường học, nhà tang lễ, quán cà phê, các hoạt động tôn giáo không được pháp luật Việt Nam thừa nhận và/hoặc không tuân thủ các quy định, pháp luật Việt Nam, hoặc tổ chức ma chay hay bất kỳ các buổi lễ tương tự hoặc làm quán ăn, sàn nhảy, sân khấu ca nhạc hoặc bất kỳ công việc mua bán gây ra tiếng ồn hoặc gây khó chịu cho các Cư dân khác.
 3. c) Tàng trữ hoặc cho phép tàng trữ xăng, dầu, vũ khí hay các loại hàng hóa, vật liệu bất hợp pháp, nguy hiểm, độc hại hoặc gây cháy, nổ khác hoặc các văn hóa phẩm độc hại bên trong hay bên ngoài phạm vi của Căn hộ.
 4. d) Để mùi hôi thối, khó chịu phát ra hoặc lan tỏa từ Căn hộ mà có thể làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường chung trong Cao ốc hay có thể làm ảnh hưởng, gây phiền hà đến Cư dân khác.
 5. e) Sử dụng máy phát điện cá nhân.
 6. f) Sử dụng điện quá tải hoặc trái với các quy định của công ty điện lực hay của Công ty Quản lý có thể gây chập điện, cháy, nguy hiểm hoặc rủi ro cho Cao ốc, các Căn hộ khác. Bỏ rác, các đồ vật không phân hủy được hoặc không tiêu xuống cống thoát nước, bồn cầu, bồn rửa mà có thể gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước chung của Cao ốc và làm ảnh hưởng đến sự hoạt động của Phần sở hữu chung.
 7. g) Lắp đặt ăng ten hoặc các thiết bị thu phát tín hiệu khác mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty Quản lý.
 8. h) Sử dụng các chất tẩy rửa có hàm lượng axit cao dễ gây mục và thấm nền Căn hộ.
 9. i) Thực hiện bất kì hành vi trái phép khác khi sử dụng Căn hộ theo quy định của Nội quy và những Nội quy sửa đổi sau này.

9.2 Sửa chữa hoặc lắp đặt thêm Cư dân không được phép:

 1. a) Trổ cửa, đục tường ra bên ngoài, cơi nới, che chắn, tháo dỡ, xây thêm tường hay các công trình xây dựng khác, đối với Căn hộ/Lô thương mại/Văn phòng hay Phần sở hữu chung.
 2. b) Thi công các công trình ngầm dưới mặt đất hay dưới Phần sở hữu chung như việc đào giếng, lắp đặt ống dẫn, dây cáp.
 3. c) Thực hiện hay có bất kì hành vi nào khác có thể làm thay đổi, biến dạng hay hư hỏng kết cấu, cấu trúc bên trong hay bên ngoài Cao ốc, Căn hộ/Lô thương mại/Văn phòng hay Phần sở hữu chung.
 4. d) Nếu có nhu cầu sửa chữa, thay đổi nhỏ, Cư dân phải thông báo cho Công ty Quản lý để được chấp thuận và chỉ được thực hiện sửa chữa, thay đổi nhỏ theo đúng phạm vi thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và các yêu cầu khác mà Công ty Quản lý chấp thuận và/hoặc đưa ra và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường và sửa chữa cho bất kỳ hư hỏng hay thiệt hại nào khác phát sinh. Bất kỳ việc sửa chữa, xây dựng nào như vậy chỉ được phép thực hiện trong giờ hành chính và không được thực hiện vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, trừ các trường hợp khẩn cấp.
 5. e) Công ty Quản lý có quyền yêu cầu và/hoặc buộc chấm dứt khi hoạt động xây dựng, sửa chữa gây ảnh hưởng bất lợi đến kết cấu của Căn hộ/Lô thương mại/Văn phòng, Căn hộ/Lô thương mại/Văn phòng bên cạnh và/hoặc Cao ốc.
 6. f) Công ty Quản lý có quyền tiếp cận và/hoặc ra vào các Căn hộ/Lô thương mại/Văn phòng để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, sửa chữa của các Chủ sở hữu hoặc trong trường hợp cần thiết tiến hành các công việc sửa chữa, phục hồi hiện trạng ban đầu của các Căn hộ/Lô thương mại/Văn phòng và các Chủ sở hữu không được viện bất kỳ lý do bất hợp lý nào để từ chối việc sửa chữa hoặc phục hồi đó của Công ty Quản lý.

9.3 Khu vực để xe

Đối với khu vực để xe, các quy định dưới đây phải được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc:

 1. a) Chỉ có những xe có thẻ riêng do Công ty Quản lý cấp mới được phép ra vào khu vực để xe dành cho cư dân Cao ốc.
 2. b) Khi ra vào khu vực để xe, các xe đều phải giảm tốc độ và phải tuân thủ nghiêm túc các bảng hướng dẫn.
 3. c) Không để đồ vật cá nhân trên xe hoặc tại nơi để xe; đậu xe bừa bãi hay đậu xe tại bất kỳ khu vực nào thuộc Phần sở hữu chung không được quy định làm nơi để xe.
 4. d) Không được rửa xe trong bãi xe hoặc tại Phần sở hữu chung. Việc rửa xe của Cư dân chỉ được tiến hành tại các địa điểm mà Công ty Quản lý quy định (nếu có).

ĐIỀU 10 - CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

10.1 Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng Căn hộ/Lô thương mại/Văn phòng lưu trú và các không gian khác trong Cao ốc:

 1. a) Cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung dưới mọi hình thức; đục phá, cải tạo, tháo dỡ hoặc làm thay đổi phần kết cấu chịu lực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng chung, kiến trúc bên ngoài của Cao ốc;
 2. b) Phân chia, chuyển đổi phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung trái quy định;
 3. c) Gây tiếng ồn quá mức quy định; làm ảnh hưởng đến trật tự, trị an trong Cao ốc;
 4. d) Xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại bừa bãi; gây thấm, dột, ô nhiễm môi trường; chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi trong khu vực thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung;
 5. e) Quảng cáo, viết, vẽ trái quy định hoặc có những hành vi khác mà pháp luật không cho phép; sử dụng vật liệu hoặc màu sắc trên mặt ngoài Căn hộ, Cao ốc trái với quy định; thay đổi kết cấu, thiết kế của phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng (xây tường ngăn lên mặt sàn, di chuyển các trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật gắn với phần sở hữu chung, đục phá Căn hộ, cơi nới diện tích dưới mọi hình thức);
 6. f) Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng trái với mục đích quy định;
 7. g) Nuôi gia súc, gia cầm, vật nuôi trong khu vực thuộc sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng làm ảnh hưởng tới trật tự, mỹ quan và môi trường sống của các hộ khác và khu vực công cộng;
 8. h) Kinh doanh các ngành nghề và các loại hàng hoá dễ gây cháy, nổ (kinh doanh hàn, ga, vật liệu nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm khác);
 9. i) Kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường (nhà hàng karaoke, vũ trường, sửa chữa xe máy, ô tô; lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm khác);
 10. j) Sử dụng không đúng mục đích kinh phí quản lý vận hành và kinh phí bảo trì Cao ốc

10.2 Các Cư dân có trách nhiệm:

 1. k) Trường hợp căn hộ/lô văn phòng/lô thương mại hoặc phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở hữu hoặc người sử dụng được quyền sửa chữa, thay thế nhưng không được làm hư hỏng phần sở hữu chung và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác;
 2. l) Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện các hướng dẫn, yêu cầu mà Công ty Quản lý đưa ra để đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý và vận hành Cao ốc theo quy định của Nội quy này.
 3. m) Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ của mình theo Nội quy này và trong trường hợp có vi phạm phải bồi thường theo quy định của luật pháp Việt Nam cho các tổn thất, thiệt hại xảy ra cho Công ty Quản lý hay Cư dân khác.
 4. n) Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Công ty Quản lý hoặc Ban Quản trị tổ chức để nắm bắt kịp thời các thông tin yêu cầu hay vấn đề mới có liên quan đến việc quản lý, vận hành các Cao ốc, các Căn hộ, Phần sở hữu chung và Nội quy này.
 5. o) Áp dụng các biện pháp phòng cháy chữa cháy theo quy định chung của luật pháp Việt Nam và quy định riêng của Công ty Quản lý.
 6. p) Thực hiện đúng chính sách, chuẩn mực về gia đình và nếp sống văn hoá do chính quyền và địa phương đưa ra. Thiết lập và duy trì, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp và sống hoà đồng với Cư dân khác.
 7. q) Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật pháp Việt Nam về đăng ký tạm trú,tạm vắng, trật tự an ninh.
 8. r) Phải thông báo ngay cho Công ty Quản lý về những vi phạm của bất kỳ Cư dân hoặc bất kỳ sự kiện nào khác có thể ảnh hưởng xấu hay gây hư hỏng, thiệt hại cho Cao ốc, các Cư dân và các công trình tiện ích mà mình biết hoặc chứng kiến.

10.3 Mọi sửa đổi đối với Nội Quy này chỉ có hiệu lực khi được Hội nghị nhà chung cư thông qua theo quy định của Thông tư 02.

BAN QUẢN TRỊ CAO ỐC