Giỏ hàng

Về chúng tôi

Ảnh về chúng tôi
Ảnh về chúng tôi

Ảnh về chúng tôi
Ảnh nền về chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

Mr. Trịnh Quý Toàn

Mr. Trịnh Quý Toàn

Trưởng ban quản trị tòa nhà

"Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất."

Ms. Lê Thị Thúy

Ms. Lê Thị Thúy

Phó ban quản trị tòa nhà.

"Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất."

Mr. Bùi Trọng Nghĩa

Mr. Bùi Trọng Nghĩa

Phó ban quản trị tòa nhà - đại diện Novaland

"Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất."

Mr. Adam John Corrall

Mr. Adam John Corrall

Thành viên ban quản trị tòa nhà

"Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất."

Ms. Bạch Minh Hà

Ms. Bạch Minh Hà

Thành viên ban quản trị tòa nhà

"Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất."

Ms. Bùi Diễm Ngọc

Ms. Bùi Diễm Ngọc

Thành viên ban quản trị tòa nhà

"Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất."

Mr. Lưu Văn Sơn

Mr. Lưu Văn Sơn

Thành viên ban quản trị tòa nhà

"Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất."